O Stowarzyszeniu

 • *
 • STOWARZYSZENIE ZAJAWKA powstało dzięki ludziom, których jednoczy pasja muzyczna i skłonność do niesienia pomocy innym.

 • *
 • DZIAŁAMY na rzecz rozwoju kulturalnego Nowej Huty i całego Krakowa.

 • *
 • ORGANIZUJEMY i wspieramy wydarzenia o charakterze kulturalnym, muzycznym i sportowym.

 • *
 • DBAMY o edukację historyczną i regionalną.

 • *
 • PROWADZIMY również profilaktykę zdrowotną oraz profilaktykę uzależnień.

 • *
 • STOWARZYSZENIE ZAJAWKA stara się dbać o integrację międzypokoleniową, włącza się także w różnorodne akcje charytatywne.

 • *
 • POMAGAMY w rytm Waszych oczekiwań…

Zdjęcia z naszych imprez

BĄDŹ NAJLEPSZY NA PODWÓRKU!

BĄDŹ NAJLEPSZY NA PODWÓRKU!

BĄDŹ NAJLEPSZY NA PODWÓRKU!

BĄDŹ NAJLEPSZY NA PODWÓRKU!

DZIEŃ DZIECKA 2013

DZIEŃ DZIECKA 2013

DZIEŃ DZIECKA 2013

EDUKACYJNA RAKIETA